Bilgisayar Kısa Yolları 2020

Günümüzde bir çok meslek artık masa başında yapılmakta ve bilgisayar kullanımı nerdeyse zorunlu hale geldi. Bilgisayar kullanmak bir çok meslekte artık ihtiyaçtan çıkıp zorunluluk haline geldi. Bilgisayar kullanmak çok önemli evet, fakat bilgisayarı hızlı kullanmak çok daha önemli. Bilgisayarı hızlı kullanmak hem pratiklik hem de zamandan kazanma açısından oldukça avantajlı bir durum. Bilgisayarı hızlı kullanmak içinde bir takım kısa yollar bulunmakta. Bu kısa yollar ile işlerimizi daha hızlı halledebilir, zamandan kazanabiliriz.

Herkesin bildiği Bilgisayar Kısa Yolları 2020 güncel temel kısa yollarına gelin hep beraber bakalım ;

Ctrl + C (veya Ctrl + Insert tuşu) : Seçilen öğeyi kopyalar

Ctrl + X : Seçilen öğeyi keser

Ctrl + V : Seçilen öğeyi yapıştırır

Ctrl + Z : Yapılan işi geri alır

Ctrl + F4 : Etkin olan belgeyi kapatır

Ctrl + A : Açık penceredeki tüm öğeleri seçer

Ctrl + D (veya Delete ) : Öğeyi siler ve Geri Dönüşüm Kutusu’na taşır

Ctrl+R (veya F5)  : Etkin olan pencereyi yeniler

Ctrl + Y : Eylemi yineler

Ctrl + Sağ ok tuşu : İmleci bir sonraki sözcüğün başına taşır

Ctrl + Sol ok tuşu : İmleci bir önceki sözcüğün başına taşır

Ctrl + Aşağı ok tuşu : İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır

Ctrl + Yukarı ok tuşu : İmleci bir önceki paragrafın başına taşır

Ctrl + Alt + Sekme tuşu : Açık uygulamalar arasında geçiş yapar

Ctrl + ok tuşu : Diğer öğeye geçer

Ctrl + Shift ve bir ok tuşu : Bir netin bloğunu seçmek için kullanılır

Ctrl + Esc tuşu : Başlangıç’ı açar

Ctrl + Shift + Esc tuşu : Görev Yöneticisi’ni açar

Ctrl + Shift : Birden fazla klavye kullanılacağı zaman klavye düzenini değiştirir

Alt + Sekme tuşu : Açık uygulamalar arasında geçiş

Alt + altı çizili harf : Söz konusu harf için komutu uygular

Alt + F4 : Uygulamadan çıkar veya kapatır

F2 : Seçili öğeyi yeniden adlandırma

F3 : Dosya Gezgini sekmesinde dosya arar

F4 : Dosya Gezgini sekmesinde adres çubuğunun listesini verir

F5 : Etkin olan pencereyi yeniler

F6 : Pencere veya ekran arasında geçiş yapar

F10 : Çalışan uygulamada menü çubuğunu etkin hale getirir

Alt + Esc : Sekmeler arasında, sıraya göre geçiş yapar

Alt + Enter  : Seçili öğeyle ilgili özellikleri görüntüler

Alt + Sol ok : Geri gider

Alt + Sağ ok tuşu : İleri gider

Alt + Ara çubuğu : Etkin olan sekmenin kısayol menüsünü açar

Esc tuşu : Geçerli görevi durdurur veya görevden çıkar

Shift + F10 : Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler

Shift + Delete tuşu : Seçili olan öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na taşımadan silmek için kullanılır

Sekme tuşu : Farklı opsiyonlar arasında ileri doğru gider

Ctrl + Sekme tuşu : Sekmeler arasında ileriye doğru gider

Ctrl + Shift + Sekme tuşu : Sekmeler arasında geriye doğru gider

Ctrl + sayı (1 – 9 arasında bir sayı) : Belirtilen sayılı sekmeye geçiş yapar

Ok tuşları : Etkin tuş seçeneklerinden tuş seçmeye yarar

Windows logo tuşu :  Başlangıç’ı açar veya kapatır

Windows logo tuşu + A : İşlem merkezini açar

Windows logo tuşu + D : Masaüstünü görüntüler ve gizler

Windows logo tuşu + Alt + D : Masaüstünde tarihi ve saati görüntüler ve gizler

Windows logo tuşu + E : Dosya Gezgini’ni açar

Windows logo tuşu + I : Ayarlar’ı açar

Windows logo tuşu + L  : Bilgisayarınızı kilitler veya hesapları değiştirir

Windows logo tuşu + M  : Tüm pencereleri simge durumuna küçültür

Windows logo tuşu + S : Arama’yı açar