Açıklamalarıyla 2020 Solidworks Kısayolları

Ctrl + O : Dosya Aç

Ctrl + S : Kaydet

Ctrl + Z : Geri Al

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır

Ctrl + Q : Tamemen Yeniden Oluşturma

Ctrl + Tab : Açık pencereler arasında dolaşma

Enter : Son komutu tekrarlama

Alt + Yön Tuşları : Görünen düzleme paralel şekilde döndürme

Alt + Sürükle : Görünen düzleme paralel şekilde döndürme

Shift + Yön Tuşları : Modeli 90° döndürme

Shift + Z : Modele yakınlaşma

Z : Yakınlaşmayı iptal etme

F : Modeli ekrana ortalama

Alt + Click : Modelin üzerinde bastığımızda gizlenmiş gövde ve bileşenleri gösterme

G : Büyüteç

Alt + Fare Orta Tuşu : Büyüteç kullanırken kesit görünümü gösterme

Boşluk : Görünüm oryantasyonunu açma

Ctrl + Click : Çoklu seçim yapmaya izin verme

Shift : Parça üzerinde şeffaf bir yüzü seçme

Shift + Click : Seçilen iki seçeneğin arasındaki ile beraber tümünü seçme

Ctrl + Sürükle : Modele yakınlaşma

Alt + Click : Ölçülendirme ve ek açıklamaları eklediğimizde otomatik hizalamayı kapatma

Alt + Sürükle : Bir ek açıklamayı bir gruptan bağımsız olarak taşıma

Ctrl + Sürükle : Bir liderin okunu Ctrl + sürüklediğinizde bir notta ek lider oluşturur.

Shift + Click : Akıllı Ölçülendirmeyi kullanarak yay ve çap ölçülerinde konuma maksimum ve minimum ölçülendirme ekleme

Ctrl + Sürükle : Bitim noktası sürüklenirken çıkarım satırlarını bastırma

Ctrl + Basılı Tutmak : Çizim yaparken otomatik ilişkileri kapatma

Shift + Sürükle : Çizgi oluştururken belirli uzunluklara uzatma

Tab : 3 Boyutlu çizimde düzlemler arası geçiş yapma

Alt + Ctrl + Sürükle : Bileşenleri kopyalama ve Akıllı İlişki oluşturma

Ctrl + Sürükle;

-Ctrl ile sürüklediğimizde bileşeni kopyalama

-Önceden seçilen bileşenlere sahip bir montajda Ctrl + Sürükle dediğimizde seçimi tersine çevirme

Tab;

-İşaretçinin altındaki bileşenleri gizle ve göster

-Bir bileşeni eklerken 90° döndürme

Tab + Shift ;

-İşaretçinin altındaki tüm bileşenleri gizle ve göster

-Bir bileşeni eklerken 90° tersine döndürme

Ctrl + Shift + Tab : Tüm gizli bileşenleri geçici olarak görüntüleme ve hangisinin gösterileceğini seçme

Paylaşımlar

1