Açıklamalarıyla 2020 Autocad Kısayolları

KLAVYE KISA YOL TUŞLARI

Ctrl + N : Yeni bir çizim açmak için kullanılır.

Ctrl + S : Projeyi kaydetmek için kullanılır.

Ctrl + Shift + S : Projeyi farklı kaydetmek için kullanılır.

Ctrl + 0 : Sadece çizim alanını göstermek için ekranı temizler ve paletleri ve sekmeleri gizler. Geri dönmek için aynı kısayol kullanılır.

Ctrl + 1 : Nesnenin özelliklerini listeleyen özellikler paletini açmak için Ctrl + 1 kullanılır.

Ctrl + 2 : Tasarım merkezi “design center“ paletini açmak için kullanılır. 

Ctrl + 9 : Komut satırının görünürlüğünü değiştirmek için bu klavye kısa yolunu kullanılır. 

Ctrl + C : Kopyalama işlemi için kullanılır.

Ctrl + V : Yapıştırma işlemi için kullanılır.

Ctrl + Shift + V : Kopyalanan nesneleri bir blok olarak yapıştırmak için bu klavye kısa yolunu kullanılır.

Ctrl + Z : Son işleme geri dönmek için kullanılır. 

Ctrl + Y : Yapılan son geri alma işlemini yeniden gerçekleştirmek için, kullanılır.

Ctrl + Tab : Bu klavye kısa yolunu tüm açık çizim sekmelerinde gezinmek için kullanabilirsiniz.


KOMUTLAR

L : Basit çizgiler için, kullanılır. 

C : Bir çember oluşturmak için kullanılır.

PL : Bu komut “polyline“ çizmek için, kullanılır. 

REC : Bu komut, “rectangle“ çizer. 

POL : Komutu, en az 3 ve en fazla 1024 kenarlı bir çokgen oluşturur.

ARC : İsminden de anlaşılacağı üzere, yay “arc” oluşturmak için kullanılır. 

REG : Bu komut, “region” geometrisi oluşturmak için kullanılabilir. 


CO : Kopyalama işleminde kullanılır.

TR : Komutuyla mevcut bir nesneyi veya nesneleri budanır, “trim” için kullanılır. 

SC : Nesnenin veya nesnelerin ölçeğini değiştirmek için kullanılır. 

B : Bu komut bir blok “block” oluşturmak için kullanılır.

I : Bu komut aktif çiziminize mevcut bir bloğu veya çizimi yerleştirmek için kullanılır. 

X : Polyline gibi karmaşık nesneleri basit çizgiler gibi nesnelere ve bloklar & diziler “array” gibi birçok nesneden oluşan nesne kümelerini bağımsız nesnelere dönüştürmek için patlatmak amacıyla kullanılır.

F : Nesnenin keskin kenarlarına yuvarlak köşeler eklemek için kullanılabilir; bu yuvarlak köşelere fileto da denir. 

CHA : Keskin köşelere eğik kenarlar eklemek için kullanılır, bu eğik kenara pah da denir. 

LA : Layer oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir araç olan layer properties paletini açmak için kullanılır.

Paylaşımlar

1